Joan Josep Barcelo cura la traduzione delle poesie di poeti catalani

Poesie dal catalano all’italiano con Joan Josep Barcelo

Traduzione delle poesie di poeti catalani
Pere Gomila – Pol Pagès – Sergi García Lorente – Toni Clapes
a cura di Joan Josep Barcelo

Traduccions de poetes catalans
Joan Josep Barceló

  • Pere Gomila

LA MIRADA

Cau una pluja persistent
sobre la pols dels dies.

Ho saps i estrenys, gelós, el liquen
de les hores, com si poguessis
encara retenir la lluïssor
dels seus ulls clars, aquell perfum
del color de la móra
retinguda entre els llavis.

Perceps el vol esquiu, la traïdoria
de l’ocell negre de l’oblit
en el cel del capvespre.

I quan omples la copa
amb el vi de la set,
contemples la ressaca de les fulles
caigudes lentament
del brancatge caduc de la memòria,
com cau la pluja persistent
sobre la pols dels dies.

LO SGUARDO

Cade una pioggia persistente
sulla polvere dei giorni.

Lo sai e stringi, geloso, il lichene
delle ore, come se potessi
trattenere ancora il luccichio
dai suoi occhi chiari, quel profumo
del colore della mora
trattenuta tra le labbra.

Percepisci il volo sfuggente, il tradimento
dell’uccello nero dell’oblio
nel cielo della sera.

E quando riempi la coppa
col vino della sete,
contempli la sbornia delle foglie
cadute lentamente
dalle fronde caduche della memoria,
come cade la pioggia persistente
sulla polvere dei giorni.

  • Pol Pagès Bonnín

XVIII

Sincronia,
en el procés d’embriaguesa.
Desfent l’après,
entès com a objecte d’estupefacció.
Sense aterrar,
perquè el vol esdevé port.

XVIII

Sincronia,
nel processo di ubriachezza.
Disfacendo quanto imparato,
capito come oggetto di stupefazione.
Senza atterrare,
perché il volo diventa porto.


PLOR DE PLATA

Que tornin les terres
trepitjades sense seny
als meus peus,
com tremolen
vells retrats que viuen
als meus ulls,
de la mà dels teus
impol·luts moviments
camino al solc,
al sol em cremo
en somni sóc
i torno sol.

PIANTO D’ARGENTO

Che tornino le terre
calpestate senza senso
ai miei piedi,
come tremano
vecchi ritratti che vivono
nei miei occhi,
dalla mano dei tuoi
impolluti movimenti
cammino nel solco,
al sole mi brucio
in sogno sono
e torno da solo.


Sempre arrelats a terra,
lluïm l’ombra de la coneixença,
que es belluga,
acaronada pel vent.

Sempre radicati nella terra,
splendiamo l’ombra della conoscenza,
che si muove,
accarezzata dal vento.

  • Sergi Garcia Lorente

Ara, un prec de ventrilòquia
accsmulla aquesta boca que massacra la puresa.
I els morts, erògens i interfectes,
s’esguimben carn avall erotitzant
la llum amb què la pell es droga,
esquitxada, ja per sempre,
a les finestres closes del meu cos.

Ora, una preghiera di ventriloquia
accarezza questa bocca che massacra la purezza.
E i morti, erogeni e interfetti,
erodendo la carne erotizzando
la luce con cui si droga la pelle,
schizzato, per sempre,
nelle finestre chiuse del mio corpo.

(fragment)

  • Toni Clapés

XII

Allí on la llum de la tardor trem
quan la foscor comença a rosegar
la calç blanca de la murada,

allí és on cal cercar
les paraules i els silencis
per dir, per dir-te.

La bellesa és el poema
no escrit —a penes percebut—
que comença a habitar-te.

XII

Lì dove trema la luce dell’autunno
quando il buio comincia a rosicchiare
la calce bianca del muro,

ecco dove guardare
le parole e i silenzi
a dire, a dirti.

La bellezza è la poesia
non scritta – appena percepita-
che comincia ad abitarti.


VI

Dus tot el dolor del temps
imprès en les línies de la mà,
            caminant.

A la vella sendera
no hi trobaràs remeis
tan sols àngels invisibles
que barren el pas, a sol ponent.

La llum retalla el serrat d’enllà —
            reprodueix el so del pensament.

(I quina deu ser l’onomatopeia
            del silenci?)

VI

Porti tutto il dolore del tempo
stampato sulle linee della mano,
            camminando.

Sul vecchio sentiero
non troverai rimedi
solo angeli invisibili
che barrano il passo, al sole che tramonta.

La luce ritaglia il colle dall’aldilà –
            riproduce il suono del pensiero.

(E quale deve essere l’onomatopea
            del silenzio?)


són ogres en un espai obert?
són silencis imaginats?
són el desafiant urc d’un record?
són les busques d’un temps perdut?
són figuracions d’una reflexió abstracta – l’endins del pensament?
són el que no són?

sono orchi in uno spazio aperto?
sono silenzi immaginati?
sono la sfidante boria di un ricordo?
sono le briciole di un tempo perso?
sono figurazioni di una riflessione astratta – l’interno del pensiero?
sono quello che non sono?


El traç ressegueix
els límits del no-res,
descriu l’espai on habita:
indret deshabitat.

Traça aquest traç que ets: únic.
Llegir i ser llegit.

Gest, vertígen
encerclat: pura imatge.

Il tratto ripercorre
i confini del nulla,
descrive lo spazio in cui vive:
paraggio disabitato

Traccia questo tratto che sei: unico.
Leggere ed essere letto.

Gesto, vertigine
accerchiata: pura immagine.


La flor que voreja el camí
només existeix
quan tu la veus:
el seu color és pur
reflex d’una mirada
—si la mires.

Més forta que tu
en la seva fragilitat,
dura tan sols un dia:
llavis de cendra,
llavis de foc.

El temps s’acaba.

Il fiore che costeggia il cammino
esiste solo
quando lo vedi:
il suo colore è puro
riflesso di uno sguardo
-se lo guardi.

Più forte di te
nella sua fragilità,
dura solo un giorno:
labbra di cenere,
labbra di fuoco.

Il tempo finisce.

LLETRES BÀRBARES
Traduccions de poetes catalans (5) / Traduzioni di poeti catalani (5)
Joan Josep Barcelo

Pere Gomila – Pol Pagès –  Sergi García Lorente – Toni Clapes

https://www.lletresbarbares.cat/creacio/traduccions-de-poetes-catalans-5

https://www.lletresbarbares.cat/?fbclid=IwAR22o4Q1F6uQX5Bx3RLrOLu2ZiMTZ12qrOaVEPOpaTUE44oB56cVa5ws6Fk

Leggi anche qui 👇👇👇

http://nonsolopoesiarte.art.blog/2022/10/18/traduzioni-poetiche-di-joan-josep-barcelo/

http://alessandria.today/2022/10/18/poeti-e-poesie-dallidioma-catalano-allitaliano-di-joan-josep-barcelo/

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...